Chi Tiết Sản Phẩm

Đầu Giữ Cáp Bằng Kim Loại


Plated Brass Gland - IP68 Rating - Metric Thread

 
Mounting Thread Min. Max. Width Product Code Pack Code
A Dia. (mm) B Leng. (mm) Cab. Ran. (mm) Cab. Ran. (mm) A/F (mm)
12 5 3 6 14 HIP68 -12 40
16 5 5 10 17 HIP68 -16 20
20 6 8 13 22 HIP68-20 20
25 7 11 17 27 HIP68 -25 10
32 8 15 21 34 HIP68-32 5
40 8 19 28 43 HIP68-40 3
50 9 26 35 55 HIP68-50 1
63 10 32 42 65 HIP68-63 1


 

OUR CLIENTS

new

sat thep 24h : //satthep24h.net/

Sản phẩm khác

Logo đối tác